Aaron Eckhart ) bir yakışıklı, düzgün-arasındaki konuşma tütün lobici ve Başkan Yardımcısı link Cumhurbaşkanının bir tütün lobisi araştıran denilen Akademisi, Tütün Araştırmaları olmuştur yıllardır on beş nikotin ve akciğer kanseri . They claim that their research?funded primarily by tobacco companies?has found no definitive evidence of the linkage. Onlar iddia tütün şirketleri-bağlantı hiçbir kesin kanıt buldu araştırma destekli öncelikli. Naylor's job consists mainly of reporting the Academy's questionable research to the public and defending Big Tobacco on television programs by questioning opposing health claims and advocating personal choice. Naylor işi savunan oluşur ve Akademi'nin şüpheli araştırma raporlama başlıca kamu Big Tobacco programları televizyon seçim kişisel karşı tarafından sorgulanmak sağlık savunarak iddiaları ve. Naylor and his friends, firearm lobbyist Bobby Jay Bliss ( David Koechner ) and alcohol lobbyist Polly Bailey ( Maria Bello ), meet every week and jokingly call themselves the "Merchants of Death" or "The MOD Squad". Naylor ve arkadaşları, (ateşli silah lobicisi Bobby Jay Bliss David Koechner ) ve alkol lobici Polly Bailey ( Maria Bello arama kendilerini her), bir araya hafta şaka ve "Tüccarlar Ölüm" veya "MOD Squad".

As anti-tobacco campaigns mount and numbers of young smokers decline, Naylor suggests that product placement of cigarettes could once again boost cigarette sales. dağ gibi anti-tütün kampanyaları ve düşüş sigara sayılar genç, Naylor olduğunu düşündürmektedir ürün yerleştirme satış sigara artırma ile sigara yine olabilir kez. Naylor's boss, BR ( JK Simmons ), sends Naylor to Los Angeles to bargain for cigarette placement in upcoming movies. Naylor patronu, BR ( JK Simmons ) gönderir Naylor Los Angeles film yaklaşan sigara yerleştirme için pazarlık. Naylor takes along his young son Joey ( Cameron Bright ) in hopes of bonding with him. Naylor (Joey alır boyunca küçük oğlu Cameron Bright onunla bağ umuduyla). Throughout their trip, Naylor teaches Joey about the beauty of argument. onların gezi boyunca, Naylor argüman güzelliği hakkında Joey öğretir. Naylor is also sent to bribe Lorne Lutch ( Sam Elliot ), the cancer stricken man who once played the Marlboro Man in cigarette ads and is now campaigning against cigarettes. Naylor (yani Lutch Lorne rüşvet de gönderilen Sam Elliot ), kanser oynadı kapılmış adam bir kez Marlboro Man ve sigara reklamları sigara karşı kampanya şimdi. Naylor offers Lutch a suitcase of money for his silence and, though disgruntled, Lutch agrees. Naylor Lutch onun sessizlik için para bir bavul sunar ve hoşnutsuz olsa da, Lutch kabul eder.

Vermont Senator Finisterre ( William H. Macy ), one of Naylor's most vehement critics, is the forerunner of a bill to add a skull and crossbones warning to cigarette packaging. Vermont Senatörü Finisterre ( William H. Macy ), bir eleştirmen Naylor en şiddetli bir bir öncüsü olduğunu eklemek tasarının kurukafa resmi uyarı paketleme için sigara. During a televised debate with Finisterre, Naylor receives a death threat from a caller. Finisterre ile televizyonda yayınlanan bir tartışma sırasında, Naylor Arayan bir ölüm tehdidi aldı. Despite the threat, Naylor still plans to appear before the US Senate to fight Finisteere's bill. tehdit rağmen, Naylor hala huzuruna çıkacak planları ABD senatosu tasarının mücadele Finisteere. Naylor is then kidnapped and covered in nicotine patches, causing him to nearly die of nicotine poisoning . Naylor kaçırılır sonra ve yamalar nikotin kapsamındaki, ölmek neredeyse neden onu nikotin zehirlenmesi . Naylor awakes in a hospital where he is told that his smoking habits have resulted in a high nicotine tolerance level and have saved him, but that he is now hypersensitive to nicotine and can never smoke again. Kaydedilen ona sahip düzeyi ve Naylor uyanan hoşgörü nikotin bir hastanede sonuçlandı sigara olduğunu söyledi alışkanlıklarını yüksek bir, ama o şimdi aşırı duyarlılık nikotin ve tekrar duman asla.

Meanwhile, Naylor has begun a steamy fling with a young reporter named Heather Holloway ( Katie Holmes ). Bu arada, Naylor (Holloway muhabiri ilan Heather genç başlandı a buharlı atmak ile Katie Holmes ). Believing he can trust her, Naylor tells Holloway all about his life and career as they make love. sevişmiyorlar olarak ona güvenebilirsiniz inanan Naylor Holloway hayatı ve kariyeri hakkında anlatır. However, after Naylor's kidnapping, Holloway publishes an article that relentlessly bashes Naylor and his work at the Academy. Ancak, Naylor kaçırılması sonrası, Holloway acımasız Naylor ve Akademisi'nde çalışmalarını bashes bir makale yayımlar. It exposes Lutch's bribe, the secret plans for product placement , and the MOD squad as well and accuses Naylor of training Joey to follow his amoral example. Bunun için gizli planları ortaya's rüşvet, Lutch ürün yerleştirme ve MOD takım olarak iyi suçluyor Naylor örnek ahlaksız onun takip eğitimi Joey. Following the article, all public sympathy for Naylor's kidnapping evaporates and BR fires Naylor in an attempt to distance the Academy from negative press. bir girişim olumsuz basın Akademisi mesafe makaleyi, Naylor kaçırılması buharlaşır ve BR yangınları Naylor için bütün kamu sempati ardından.

Unemployed and publicly hated, Naylor falls into depression until his son Joey helps him recall the integrity in his job of defending corporations that almost no one feels deserve a defense. İşsiz ve kamuya nefret, Naylor depresyona giren oğlu Joey onu hemen hemen hiç kimse bir savunma hak hissettiriyor şirketlerin savunma işini de bütünlük hatırlamak yardımcı olur kadar düşüyor. Rejuvenated, Naylor tells the press about his affair with Holloway and promises to clear the names of everyone mentioned in her article. Gençleşmek, Naylor Holloway ile olan ilişkisi hakkında basın söyler ve herkes onu makalede bahsedilen isimleri temizlemek için vaat ediyor. He also declares that he will still appear before the US Senate on the packaging bill, even without the backing from the Academy. Ayrıca ilan daha önce o görünür hala olacak Senato tasarısı ambalaj, Akademi desteğini dan bile olmadan. At the Senate hearing, Naylor admits to the dangers of smoking but argues that public awareness is already high enough without extra warnings. Senato duruşmada, Naylor sigaranın tehlikeleri kabul eder ama bu halkın bilinçlendirilmesi savunuyor zaten yeterince ekstra uyarı olmadan yüksektir. He emphasizes consumer choice and responsibility and, to the dismay of Senator Finisterre, claims that if tobacco companies are guilty of all tobacco related deaths then perhaps the state of Vermont is also guilty in their high production of obesity causing cheese. O kadar dehşet Senatör Finisterre ve sorumluluk seçim vurgulayan tüketici, devlet iddia belki de suçlu ise tütün şirketlerinin tüm tütün ölümlerin ardından ilgili Vermont biri de üretimde yüksek suçlu obezite peynir neden olur.

Impressed by Naylor's speech, BR offers Naylor his job back but Naylor publicly refuses to work his backstabbing boss. Naylor konuşması etkilenen BR Naylor işini geri ama Naylor kamuoyu onun backstabbing patron iş reddediyor sunuyor. Heather Holloway, ruined by the public humiliation of Naylor's confession of their affair, is reduced to working as a local weather girl. Heather Holloway, onların ilişkisine Naylor itirafı kamu aşağılama tarafından yıkılmış, yerel hava durumu kız olarak çalışan azalır. The Academy is dismantled soon after the trial, and Senator Finisterre begins working to digitally remove cigarettes from classic films. Akademi deneme kısa bir süre sonra, ve tasfiye olan Senatör Finisterre dijital klasik filmlerden sigara çıkarmak için çalışmaya başlar. The MOD Squad still meets weekly, now with the addition of lobbyists for fast food , hazardous waste and oil drilling . MOD Squad hala karşılayan haftalık, lobiciler ilavesi ile artık fast food , tehlikeli atık ve petrol sondaj . In the footsteps of his father, Joey wins his school debate and Naylor begins a successful negotiations firm that works to improve the public image of other scrutinized institutions. babasının ayak izlerini olarak, Joey onun okul tartışma ve Naylor kazanır diğer büyüteç kurumların kamusal imaj geliştirmek için çalışır, başarılı bir müzakere firma başlar.

"> Sigara İçtiğiniz İçin Teşekkürler ~ Sinematurk.com
Yeni Site Hakkındaki Yorumlarınızı
Bize Bildirin!

Sigara İçtiğiniz İçin Teşekkürler (Thank You for Smoking)

Sigara İçtiğiniz İçin Teşekkürler

7,94

(4 kişi yorum yaptı)

2012-07-31 16:31:59 1 Ocak 1970 Dram Komedi Dram, Komedi
IMDb puanı: 7.9

Yönetmen: Jason Reitman Jason Reitman

Ülke: ABD

Oyuncular: Aaron Eckhart, Mary Jo Smith, Todd Louiso, J.K. Simmons, Maria Bello, David Koechner, Kim Dickens, Daniel Travis, William H. Macy Devamını Gör...

Konusu : Nick Naylor ( Aaron Eckhart ) bir yakışıklı, düzgün-arasındaki konuşma tütün lobici ve Başkan Yardımcısı link Cumhurbaşkanının bir tütün lobisi araştıran denilen Akademisi, Tütün Araştırmaları olmuştur yıllardır on beş nikotin ve akciğer kanseri . They claim that their research?funded primarily by tobacco companies?has found no definitive evidence of the linkage. Onlar iddia tütün şirketleri-bağlantı hiçbir kesin kanıt buldu araştırma destekli öncelikli. Naylor's job consists mainly of reporting the Academy's questionable research to the public and defending Big Tobacco on television programs by questioning opposing health claims and advocating personal choice. Naylor işi savunan oluşur ve Akademi'nin şüpheli araştırma raporlama başlıca kamu Big Tobacco programları televizyon seçim kişisel karşı tarafından sorgulanmak sağlık savunarak iddiaları ve. Naylor and his friends, firearm lobbyist Bobby Jay Bliss ( David Koechner ) and alcohol lobbyist Polly Bailey ( Maria Bello ), meet every week and jokingly call themselves the "Merchants of Death" or "The MOD Squad". Naylor ve arkadaşları, (ateşli silah lobicisi Bobby Jay Bliss David Koechner ) ve alkol lobici Polly Bailey ( Maria Bello arama kendilerini her), bir araya hafta şaka ve "Tüccarlar Ölüm" veya "MOD Squad".

As anti-tobacco campaigns mount and numbers of young smokers decline, Naylor suggests that product placement of cigarettes could once again boost cigarette sales. dağ gibi anti-tütün kampanyaları ve düşüş sigara sayılar genç, Naylor olduğunu düşündürmektedir ürün yerleştirme satış sigara artırma ile sigara yine olabilir kez. Naylor's boss, BR ( JK Simmons ), sends Naylor to Los Angeles to bargain for cigarette placement in upcoming movies. Naylor patronu, BR ( JK Simmons ) gönderir Naylor Los Angeles film yaklaşan sigara yerleştirme için pazarlık. Naylor takes along his young son Joey ( Cameron Bright ) in hopes of bonding with him. Naylor (Joey alır boyunca küçük oğlu Cameron Bright onunla bağ umuduyla). Throughout their trip, Naylor teaches Joey about the beauty of argument. onların gezi boyunca, Naylor argüman güzelliği hakkında Joey öğretir. Naylor is also sent to bribe Lorne Lutch ( Sam Elliot ), the cancer stricken man who once played the Marlboro Man in cigarette ads and is now campaigning against cigarettes. Naylor (yani Lutch Lorne rüşvet de gönderilen Sam Elliot ), kanser oynadı kapılmış adam bir kez Marlboro Man ve sigara reklamları sigara karşı kampanya şimdi. Naylor offers Lutch a suitcase of money for his silence and, though disgruntled, Lutch agrees. Naylor Lutch onun sessizlik için para bir bavul sunar ve hoşnutsuz olsa da, Lutch kabul eder.

Vermont Senator Finisterre ( William H. Macy ), one of Naylor's most vehement critics, is the forerunner of a bill to add a skull and crossbones warning to cigarette packaging. Vermont Senatörü Finisterre ( William H. Macy ), bir eleştirmen Naylor en şiddetli bir bir öncüsü olduğunu eklemek tasarının kurukafa resmi uyarı paketleme için sigara. During a televised debate with Finisterre, Naylor receives a death threat from a caller. Finisterre ile televizyonda yayınlanan bir tartışma sırasında, Naylor Arayan bir ölüm tehdidi aldı. Despite the threat, Naylor still plans to appear before the US Senate to fight Finisteere's bill. tehdit rağmen, Naylor hala huzuruna çıkacak planları ABD senatosu tasarının mücadele Finisteere. Naylor is then kidnapped and covered in nicotine patches, causing him to nearly die of nicotine poisoning . Naylor kaçırılır sonra ve yamalar nikotin kapsamındaki, ölmek neredeyse neden onu nikotin zehirlenmesi . Naylor awakes in a hospital where he is told that his smoking habits have resulted in a high nicotine tolerance level and have saved him, but that he is now hypersensitive to nicotine and can never smoke again. Kaydedilen ona sahip düzeyi ve Naylor uyanan hoşgörü nikotin bir hastanede sonuçlandı sigara olduğunu söyledi alışkanlıklarını yüksek bir, ama o şimdi aşırı duyarlılık nikotin ve tekrar duman asla.

Meanwhile, Naylor has begun a steamy fling with a young reporter named Heather Holloway ( Katie Holmes ). Bu arada, Naylor (Holloway muhabiri ilan Heather genç başlandı a buharlı atmak ile Katie Holmes ). Believing he can trust her, Naylor tells Holloway all about his life and career as they make love. sevişmiyorlar olarak ona güvenebilirsiniz inanan Naylor Holloway hayatı ve kariyeri hakkında anlatır. However, after Naylor's kidnapping, Holloway publishes an article that relentlessly bashes Naylor and his work at the Academy. Ancak, Naylor kaçırılması sonrası, Holloway acımasız Naylor ve Akademisi'nde çalışmalarını bashes bir makale yayımlar. It exposes Lutch's bribe, the secret plans for product placement , and the MOD squad as well and accuses Naylor of training Joey to follow his amoral example. Bunun için gizli planları ortaya's rüşvet, Lutch ürün yerleştirme ve MOD takım olarak iyi suçluyor Naylor örnek ahlaksız onun takip eğitimi Joey. Following the article, all public sympathy for Naylor's kidnapping evaporates and BR fires Naylor in an attempt to distance the Academy from negative press. bir girişim olumsuz basın Akademisi mesafe makaleyi, Naylor kaçırılması buharlaşır ve BR yangınları Naylor için bütün kamu sempati ardından.

Unemployed and publicly hated, Naylor falls into depression until his son Joey helps him recall the integrity in his job of defending corporations that almost no one feels deserve a defense. İşsiz ve kamuya nefret, Naylor depresyona giren oğlu Joey onu hemen hemen hiç kimse bir savunma hak hissettiriyor şirketlerin savunma işini de bütünlük hatırlamak yardımcı olur kadar düşüyor. Rejuvenated, Naylor tells the press about his affair with Holloway and promises to clear the names of everyone mentioned in her article. Gençleşmek, Naylor Holloway ile olan ilişkisi hakkında basın söyler ve herkes onu makalede bahsedilen isimleri temizlemek için vaat ediyor. He also declares that he will still appear before the US Senate on the packaging bill, even without the backing from the Academy. Ayrıca ilan daha önce o görünür hala olacak Senato tasarısı ambalaj, Akademi desteğini dan bile olmadan. At the Senate hearing, Naylor admits to the dangers of smoking but argues that public awareness is already high enough without extra warnings. Senato duruşmada, Naylor sigaranın tehlikeleri kabul eder ama bu halkın bilinçlendirilmesi savunuyor zaten yeterince ekstra uyarı olmadan yüksektir. He emphasizes consumer choice and responsibility and, to the dismay of Senator Finisterre, claims that if tobacco companies are guilty of all tobacco related deaths then perhaps the state of Vermont is also guilty in their high production of obesity causing cheese. O kadar dehşet Senatör Finisterre ve sorumluluk seçim vurgulayan tüketici, devlet iddia belki de suçlu ise tütün şirketlerinin tüm tütün ölümlerin ardından ilgili Vermont biri de üretimde yüksek suçlu obezite peynir neden olur.

Impressed by Naylor's speech, BR offers Naylor his job back but Naylor publicly refuses to work his backstabbing boss. Naylor konuşması etkilenen BR Naylor işini geri ama Naylor kamuoyu onun backstabbing patron iş reddediyor sunuyor. Heather Holloway, ruined by the public humiliation of Naylor's confession of their affair, is reduced to working as a local weather girl. Heather Holloway, onların ilişkisine Naylor itirafı kamu aşağılama tarafından yıkılmış, yerel hava durumu kız olarak çalışan azalır. The Academy is dismantled soon after the trial, and Senator Finisterre begins working to digitally remove cigarettes from classic films. Akademi deneme kısa bir süre sonra, ve tasfiye olan Senatör Finisterre dijital klasik filmlerden sigara çıkarmak için çalışmaya başlar. The MOD Squad still meets weekly, now with the addition of lobbyists for fast food , hazardous waste and oil drilling . MOD Squad hala karşılayan haftalık, lobiciler ilavesi ile artık fast food , tehlikeli atık ve petrol sondaj . In the footsteps of his father, Joey wins his school debate and Naylor begins a successful negotiations firm that works to improve the public image of other scrutinized institutions. babasının ayak izlerini olarak, Joey onun okul tartışma ve Naylor kazanır diğer büyüteç kurumların kamusal imaj geliştirmek için çalışır, başarılı bir müzakere firma başlar.baran34

3 Temmuz 2015 11:52

Aaron Eckhart'ın Nick Naylor karakteri ile Dent Harvey(dark knight) karakterinden sonra oynadığı en iyi karakter oyunculuğu performansı. Kara komedi tarzı bir havası var filmin. Çedar peynirinin kolesterole olan etkisi nedeniyle ölenlerin sigaradan ölenlerle kıyaslanması gibi ilginç örnekler verilen filmde kadroda süper. Rob Lowe, Adam Brody, Sam Elliott ve Katie Holmes gibi ünlüler var. Imdb'de yaklaşık 185 bin kişinin ilgisine mazhar olmuş bu filmi kaçırmayın.

Cevap Yaz

baran34

25 Haziran 2015 04:56

Film özetini robot çeviri sistemi değilde editörlerden biri yazsa daha iyi olur. Türkçe bilen birisi bile anlamaz bu yazılanları.

Cevap Yaz

Haqan

20 Haziran 2013 21:33

İsmi ve konusu çok ilginç geldiginden izlemek istedim.Pişman da olmadım. Big Tobacco firmasında , insanların sigara sebepli ölümcül hastalıklara yakalanmasına ragmen şirket menfaatlerini koruyan işinde çok iyi Nick Naylor'ın hikayesi. Bir yandan da toplumda sevilmeme yükünü de üzerinde taşıyor.Tabi bir de henüz sigara içme yaşına henüz gelmemiş olan oğlu da var... Filmle alakalı William H. Macy'e de deginmek gerek. Fargo'da çok da akıllı olmayan bir karakteri çok iyi oynamıştı. Burda da sanki ona benzer bir rolü var..Ama çok iyi beceriyor

Cevap Yaz

BordoBlue1967

4 Ocak 2010 09:28

Sigara ile ilgili ilginç bir film. Öyle ki filmin sonunda, "bu film sigarayı övdü mü yoksa yerden yere mi vurdu anlayamadım" deyiveriyorsunuz. Keyifli ve sürükleyici hikayesi sizi sıkmadan koltuğa bağlayabilir. Özellikle tiryakilerin ve sigara düşmanlarının izlemesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Benim notum: 8/10

Cevap Yaz
Yandex.Metrica