Konferans, 2003 yılında Türk sineması ve tarih ilişkisi üzerinde yoğunlaşacak. Sinema tarihi yazmak ne demek? Türk sinema tarihi nasıl yazılageldi, nasıl yazılmalı? Tarihsellik. Tarihselcilik. Tarihin Söylemleri. Tarihin Yöntemleri. Modeller. Araştırma Yöntemleri. Tarihsel Kaynaklar. Bir kaynak olarak edebiyat. Historiyografiler. Biyografiler. Otobiyografiler. Arşivler, müzeler, kütüphaneler, sinematekler. Tarihsel bir kaynak olarak sinemanın kendisi. Neden eski filmler üzerine yazıyoruz? Yeni Türk Sineması'nın tarihi ne zaman yazılmalı? Bildiriler, tartışmalar, konuşmalar sinema tarihinin bu ve diğer soruları ve sorunları içinden ses bulacak.

Konferansın açılış konuşmalarını Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süheyl Batum ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi Direktörü Sayın Alain Bourdon yapacaklar. Konferansın düzenleyicisi Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Derman'ın yöneteceği "Sinema ve Tarih" başlıklı panele Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cemal Kafadar ile sinema tarihçileri Giovanni Scognamillo ve Agâh Özgüç katılacaklar. Üç gün sürecek olan konferansta, 18 üniversite ve kurumdan 31 akademisyen sinema ve tarih ilişkisi üzerine bildiriler sunacaklar. Konferans kapsamında film gösterimleri de yapılacaktır.

Bilgi ve irtibat için: Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
0212 442 18 16 (252; 230) Kaynak : Sinematutkunu

Son Yorumlar

Yandex.Metrica