Yasaklı filme vize  posteri “Büyük Adam, Küçük Aşk” filminin, “Eser İşletme Belgesi”nin iptaline ilişkin kararın yürütmesi durduruldu.

Ayşe Handan İpekçi ve Yeni Yapım Film ve Reklam Limited Şirketi’nin, Sinema Video ve Müzik Eserleri Denetleme Kurulu’nun, “Büyük Adam, Küçük Aşk” filminin, “Eser İşletme Belgesi”nin iptaline ilişkin kararı ile Sinema, Video ve Müzik Eserlerinin Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 4,5,6,7,8,9 ve 10. maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtıkları davanın ilk aşaması sonuçlandı.

KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

Davalı Kültür Bakanlığı’ndan savunma geldikten sonra yürütmenin durdurulması istemini görüşen Danıştay 10. Dairesi, Sinema, Video ve Müzik Eserleri Denetleme Kurulu’nun, “Büyük Adam, Küçük Aşk” filminin “Eser İşletme Belgesi”nin iptaline ilişkin kararının yürütmesini, oybirliği ile durdurdu. Daire, dava konusu yönetmeliğin sinema, video ve müzik eserlerinin denetimine ilişkin hükümler içeren 7. maddenin (B) bendi ile 8. maddenin 2. fıkrasının da yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Daire, yönetmeliğin dava konusu diğer maddelerine yönelik yürütmenin durdurulması istemini ise reddetti. Danıştay 10. Dairesi’nin kararı, gerekçesi yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilecek. Davalı Kültür Bakanlığı’nın bu karara itiraz hakkı bulunuyor.

İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu karara bağlayacak. Danıştay 10. Dairesi, söz konusu Kurul işlemi ile yönetmeliğin 7 maddesine yönelik iptal istemini ise daha sonra esastan görüşerek karara bağlayacak. Sinema, Video ve Müzik Eserleri Denetleme Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden “Büyük Adam, Küçük Aşk” isimli filmin gösterilmesi ile ilgili bazı sakıncalar olduğuna ilişkin bir yazı göndermesi üzerine filmin “Eser İşletme Belgesi’ni iptal etmişti. Kültür Bakanı İstemihan Talay da kararın bakanlıkla ilgisinin olmadığını söylemişti. Kaynak : www.intersinema.com

Son Yorumlar

Yandex.Metrica