"Sinema ve Seyirci " İlişkisi Tartışılıyor  posteri

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'deki film akademisyenleri, sinemacılar ve sinemaseverleri bir araya getirerek, sektöre yeni açılımlar kazandırmak ve daha üretken bir platform oluşturmak amacıyla bu yıl 15. kez düzenlenen Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.  New York Üniversitesi Sinema Çalışmaları Bölüm Başkanı Prof. Richard Allen'ın konuk konuşmacı olarak katıldığı konferans 8-10 Mayıs 2014 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleşecek.

Bu yılki konferansta, sinema tarihinin başlangıcından beri farklı disiplinlerin ve metodolojilerin çatışma alanı haline gelen seyirci konusu tartışılacak. İzleyicilik deneyimi etrafında şekillenen ve bu yıl konferansın ana konusu olan bu çatışma etrafında, filmlerden ne tür hazlar aldığı sinema aygıtı tarafından belirlenen pasif seyirciler ile filmlerin anlamını kuran, hatta filmleri var eden eleştirel, siyasallaşmış özneler olan seyirciler tartışılacak.

İdeolojik bir aygıt tarafından kurulduğu varsayılan seyirci ile kanlı canlı, nefes alan, cinsel ya da etnik çeşitlilikleri itibariyle farklı eğilimleri, etkileşimleri olan farklı izleyicilik konumları konferansın ana başlığını oluşturacak. Konferans, film izlemenin nasıl bir deneyim olduğu sorusunu ve sinema izleyicisinin konumunu bireysel izleyicinin nazarından, izleme pratiklerinin tarihçesine yayılan geniş bir perspektifte, çok yönlü ve disiplinler arası bir bakışla tartışmaya açıyor.

Konferansta bu yıl "Seyircilik Kuramları", "Seyir Mekânları ve Mecraları", "Seyirciliğin Sözlü Tarihi" gibi oturumların yanı sıra, Türkiye sinema endüstrisinin önde gelen isimlerinden Sevinç Baloğlu, Dilek Gökçin, Hüseyin Karabey ve Gizem Soysaldı'nın katılacağı ve izleyicinin film festivalleri ile ilişkisinin konuşulacağı "Festivale Seyirci Olmak ya da Seyirciye Festival Yapmak" başlıklı panel de gerçekleşecek.  Tarih, mekân, kimlik, özdeşleşme, cinsiyet, cinsel yönelimler ve beden gibi birbiriyle yakından ilintili kavramlar bu yılki konferansın sunum konuları arasında yer alıyor.

Bildirileri Bağlam Yayınları tarafından düzenli olarak makale haline getirilerek yayınlanan bu konferansın bildirileri, Türkiye sineması üzerine düzenli ve kapsamlı biçimde kurumsallaşan ilk çalışmaları oluşturuyor.

Program

TÜRKİYE FİLM ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER KONFERANSI XV
"SİNEMA VE SEYİRCİ"

NEW DIRECTIONS IN TURKISH FILM STUDIES CONFERENCE XV
"CINEMA AND SPECTATORSHIP"

8 Mayıs / May 2014

9:30 - 10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECHES
Prof.Dr. Sevda Alankuş, Doç Dr. Melis Behlil, Prof Dr. Deniz Bayrakdar

10:00 - 11:45 OTURUM I / SESSION I: Teknoloji ve Deneyim
Moderatör / Moderator: Çağrı Yalkın
Seda Aktaş - Seyirci ve Film İlişkisinde Varolan Değişimler: Yeni Medya Ortamı ve Kullanıcısının Değişen Özelliklerinin, 'Üreten-Tüketici' Kavramı Bağlamında İncelenmesi
Murat Tırpan - Çoklu Ekran Pratiği ve Yeni İzleyici Profiline Etkisi
Nagehan Uskan - 2000 Sonrası Türkiye Belgesel Sineması'nda 'Direnen Seyirci'
Seçkin Serpil - Seyredaldım Alemi; Alem Seyreder Beni

11:45 - 12:00 Kahve Arası / Coffee Break

12:00 - 13:15 OTURUM II / SESSION II: Kürt Sineması ve Seyirci
Moderatör / Moderator: Esin Paça Cengiz
Ayça Çiftçi - Film Anlamının Kültürel Alımlanması ve Politik Manipülasyonu: 2000'ler Türkiye'sinde Film Kültürü
Suncem Koçer - Alımlama Söylemleri ve Güncel Siyaset Kavşağında Kürt Sineması Janrı
Özgür Çiçek - 'Epistemik Sürtünme': Seyircisiyle buluşan Kürt filmleri

13:15 - 14:15 Öğle Arası / Lunch Break

14:15 - 15:30 OTURUM III / SESSION III: Tarih, Sinema ve Seyirci
Moderatör / Moderator: Eser Selen
Özde Çeliktemel-Thomen - Erken Cumhuriyet Yıllarında Sinema ve Eğitim
Özlem Avcı Aksoy - 'Muhafazakar' Sinemanın Dili
Esin Paça Cengiz - Tarih, Tekerrür ve Ulusal Sinema: Veda ve Fetih 1453

15:30 - 15:45 Kahve Arası / Coffee Break

15:45 - 17:00 OTURUM IV / SESSION IV: Resimden Sinemaya Çerçeve, Kurgu ve Anlatı
Moderatör / Moderator: Su Baloğlu
Defne Tüzün - Bir Varmış Bir Yokmuş: Bir Zamanlar Anadolu'da Filminde Anlatı ve Hatırlama Üzerine
Fuat Doğa Erten - Anlatacak Bir Hikayen Olur: Bir Zamanlar Anadolu'da Filminde Deneyim ve Hikaye
Ayşegül Türk - Resim-Sinema İlişkisi Bağlamında Kolaj ve Kurgu ile Anlam Yaratma

17:00 - 17:15 Kahve Arası / Coffee Break

17:15 - 19:00 PANEL: Festivale Seyirci Olmak ya da Seyirciye Festival Yapmak
Moderatör / Moderator: Sevinç Baloğlu
Katılımcılar: Sevinç Baloğlu, Dilek Gökçin, Hüseyin Karabey, Gizem Soysaldı

19:00  KOKTEYL / RECEPTION

9 Mayıs / May 2014

10:00 - 11:00  ANA KONUŞMACI / KEYNOTE LECTURE
Prof. Richard Allen
Film Spectatorship: Medium and Context
Moderatör / Moderator: Louise Spence

11:00 - 11:15 Kahve Arası / Coffee Break

11:15 - 13:00 OTURUM V / SESSION V: Mekan, Deneyim ve Özdeşleme
Moderatör / Moderator: Zeynep Altundağ
Esra Çimencioğlu - 'Yer-olmayanlar' Kavramı Bağlamında Yeni Seyir Mekanları ve Yozgat Blues
Can Merdan Doğan - Bir Yüzleşme Deneyimi Olarak: Sokağa Saçılmak
Deniz Bayrakdar - Bizim Sürreelle ilişkimiz
Çağdaş Emrah Çağlıyan - Yaratıcı ve Seyircinin Ortak Alanındaki Bilinçdışı İmgelerin Kullanılma Biçimleri: Cloud Atlas ve Yeraltı Filmlerinde Bilinçdışındaki Tümel Yönün Dışavurumu

13:00 - 14:00 Öğle Arası / Lunch Break

14:00 - 15:15 OTURUM VI / SESSION VI: Türkiye Sineması'nda Temsili Cinsiyet ve Queer Gelecek
Moderatör / Moderator: Suncem Koçer
Damla Çimen - Türkiye Sineması'nda Heteronormativiteye Aykırı Temsiller ve Queer İhtimaller
Esen Kunt - Derrida'nın Gramalojisi'nden Queer Bir Heteretopya'ya Giriş
Eser Selen - Lola ve Bilidıkid Üzerinden Cinsiyetleştirilmiş Bedenlerin Hayatta Kalma Politikaları

15:15 - 15:30 Kahve Arası / Coffee Break

15:30 - 17:15 OTURUM VII / SESSION VII: Seyir Mekanları ve Mecraları
Moderatör / Moderator: Esen Kunt
Arzu Ertaylan - Türkiye'de Seyir Mecralarına İlişkin Bir Araştırma: Yeşilçam Sonrasında Van'ın Sinema Kültürü
Esin Dedemoğlu / Menekşe Meriç - 1920'lerden Günümüze Anadolu'da Sinema Seyir Mekanları ve Mekanların Seyirci Kitle Üzerindeki Etkileri
Efgan Kaçar - Alternatif Bir Dağıtım ve Gösterim Modeli Olan 'Başka Sinema' Projesine İlişkin izleyici Deneyimleri
Müge Yıldız - Günümüzde Cine-fils Olmak

17:15 - 17:30 Kahve Arası / Coffee Break

17:30 - 19:15 OTURUM VIII / SESSION VIII: Kadın Odaklı Seyir Deneyimleri
Moderatör / Moderator: Özlem Tuğçe Keleş
Selen Gökçem - Kadın Cinsel Özgürlüğü ve Erkek Histerisinin 1980'ler Kadın Filmlerindeki Tasviri ve Yabancılaşan Seyirci
Selime Büyükgöze - Feminist Kadınların Sinema Deneyimi: Erkek Şiddeti Temalı Filmler Mücadelede Nereye Denk Düşer?
Serazer Pekerman - Olaylara Seyirci Kalmak / Seyirci Kalmak Zorunda Bırakılmak: Sinemamızda Kadınların Arkadaşlığı
Esma Akyel - Shirin ile Aynaları Kırmak

10 Mayıs / May 2014

10:00 - 11:15 OTURUM IX / SESSION IX: TV Dizileri ve İzleyici
Moderatör / Moderator: Melis Behlil
Fatma Orhan Tahralı - Belçika'daki Türk Diasporik Sinema Kültürü Üzerine Bir İzleyici Çalışması
Selin Süar / Onur Keşaplı - Yunan İzleyicisinin Alımlaması Ekseninde Muhteşem Yüzyıl Dizisi
Ayşegül Kesirli Unur - Seviyoruz Merkez: Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi ve Hayranlık Meselesi

11:15 - 11:30 Kahve Arası / Coffee Break

11:30 - 12:45 OTURUM X / SESSION X: Sinemada Türler ve Seyirci
Moderatör / Moderator: Bülent Eken
Yavuz Akyıldız - Biçim Öz İlişkisi Bağlamında Türk Absürd Yapımlar
Selim Eyüboğlu - Halk Bunu Anlamaz: Türk Sineması'nın Fantezi ve 'Fantastik' Konusundaki Çekimserliği
Elif Demoğlu - 'Şeffaflık Kuralı'nı Yıkan Türk Sineması'na Sıradışı Bir Örnek Olarak Bir Tuğra Kaftancıoğlu Filmi

12:45 - 13:45 Öğle Arası / Lunch Break

13:45 - 15:00 OTURUM XI / SESSION XI: Seyircilik Kuramları
Moderatör / Moderator: Selim Eyüboğlu
Meral Özçınar Eşli - Seyirci Felsefesi
Bülent Eken - Seyircisiz Sinema ya da Gösteri Sineması: 2000′li Yıllarda Türkiye Sineması'ndan Kesitler
Lale Kabadayı - Seyirci Olarak Eleştirmen

15:00 - 15:15 Kahve Arası / Coffee Break

15:15 - 16:30 OTURUM XII / SESSION XII: Seyirciliğin Sözlü Tarihi
Moderatör / Moderator: Defne Tüzün
Gülengül Altıntaş - Yeşilçam Izleyicisini Araştırırken Yeni Yönelim Arayışları: Sözlü Tarih Yöntemleriyle Sınırlı Bir Deneme
Serdar Öztürk - Türkiye'de Sinema Mekanlarının Sözlü Tarihi
Hasan Akbulut - Sinemaya Gitmek ve Seyir Deneyimi: Bir Sözlü Tarih Çalışması
Kapanış Değerlendirmesi / Closing Remarks

Son Yorumlar

Yandex.Metrica